Renovering av akterspegel

Båten “Svärmor” var lite slapp i häcken, hon behövde förstärkas i aktern.

 

Läs hela beskrivningen här.