Motorbalkar

För normala förhållanden kan NM Laminering 275 användas för att fästa motorbalkarna.

Börja med att passa in var och hur allt skall sitta och att det blir i våg efter önskemål. Markera de ytor där limning och laminering kommer att ske och slipa dessa noga. Avsluta med att tvätta noga med Aceton. Markera sedan var balkarna skall sitta, använd gärna blyerts.

Blanda NM Laminering 275 med antingen NM Filler 51 eller NM Tix 150 som lim. Om hålkälen skall göras direkt, används 2-3% NM Tix 150.

Lägg ut limmet inom de markera ytorna och tryck dit balkarna.

Nu finns det två alternativ;
Det första är att skrapa bort allt överflöd runt balkarna och låta dem härda fast. Det andra alternativet är att direkt skapa det hålkäl som bör göras runt balkarna. Om NM Filler 51 används för att tixotropera kan det vara lite svårare att slipa hålkälen efter härdning. Vilken metod som väljs är beroende av hur det ser ut runt balkarna.

När hålkälen är härdade och mattslipade är det klart för laminering. Laminera inte i ett vått och mjukt hålkäl. Det finns risk att väven sträcks och släpper från hålkälet utan att det syns. Används t.ex. NM Spackel 206 Lätt syns det om väven släpper från hälkälet.

Klipp remsor vars bredd är anpassade efter storleken på motorbalken, en bredd på 15 cm kan vara trolig. Använd 300 grams twillväv om möjligt, är det trångt rekommenderas 160 grams, och laminera upp till önskad tjocklek.

Låt allt härda minst sju dygn vid 20°C innan allt tas i drift.