Skydd – en sammanfattning

De rekommendationer som vi lämnar här nedan kan i viss mån gälla generellt för all hantering av epoxiharts och härdare. Vi vill dock påpeka att rekommendationerna gäller för produkter tillverkade av Nils Malmgren AB. I de fall lokala arbetarskyddsföreskrifter förekommer skall dessa alltid följas.

HudkontaktSkydda händerna

För att klara sig undan hudkontakt är det långärmat, långbent och skyddshandskar som gäller. En overall är ett bra basplagg. Engångsoveraller av papper uppfyller de flesta krav som ställs för ett grundskydd. T-Shirt, kortbyxor och sandaler är inte att rekommendera som arbetskläder.

Ett par vanliga diskhandskar håller inte många minuter som skydd.

För att skydda händerna bör handskar av typen 4H-användas. En bra kombination är sådana plus ett par diskhandskar.

Har du fått epoxi på huden, tvätta noga (minst 30 sekunder, dvs sjung Blinka lilla stjärna) med tvål och vatten. Lösningsmedel får inte användas!

Skölj noga och återfetta huden.

Läs mer under Skydd.

Inandning

Man bör inte torrslipa i ohärdad epoxi!

Är det tvunget att slipas innan epoxin härdat färdigt, dvs 7 dygn vid +20°C (14 dygn vid +10°C), så bör våtslippapper användas. Tänk på hudkontakten och använd handskar. Det går bra med enklare plasthandskar efter 24 timmars härdning vid 20°C, då molekylerna blivit långa och har svårare att tränga igenom.

Vid torrslipning av härdad epoxiplast skall kolfiltermask plus dammfilter klass P3 användas.

Har du andats in damm från slipning av ohärdad epoxi, gå ifrån arbetsplatsen, skölj näsa och mun med vatten.

Läs mer under Skydd.

Oralt

Att svälja epoxi tillhör inte det vanligaste.

Om ren epoxi kommer i munnen, spotta och skölj noga med vatten.

Om ren härdare kommer i munnen, spotta ut och skölj mycket noga med vatten. Ta kontakt med vårdcentral eller liknande. Säg att du fått alkalisk amin i munnen. Skölj gärna munnen med kolsyrat och osötat vatten.

Om du fått blandningen epoxi och härdare i munnen, spotta ut och skölj mycket noga med vatten. Ta kontakt med vårdcentral eller liknande. Säg att du fått alkalisk amin i munnen. Skölj gärna munnen med kolsyrat och osötat vatten.

Ögon

Då aminerna är starkt alkaliska, skall ögonskydd i form av skyddsglasögon eller ansiktsskydd bäras.

Om härdaren eller blandningen härdare och epoxi kommer i kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare omedelbart. Säg att du fått alkalisk amin i ögat. Fortsätt att skölja hela tiden! Följ läkares råd om ev. transport till sjukhus.

Arbetsplatsen

Se till att det bara är du och eventuella medhjälpare som är på arbetsplatsen. Folk som inte är skyddade skall inte fram för att prata och “känna på färgen”.

När du lämnar arbetsplatsen för en fika, ta av dig arbetskläderna. Du har troligen epoxi på dig och de som inte är skyddade riskerar att få det på sig. Skilj på arbetskläder och sociala kläder när du jobbar med epoxi.

Planera arbetet så att det du behöver finns på arbetsplatsen.