Uppspackling av kölprofil

Först skall kölen slipas ren från bottenfärg och eventuellt annat löst sittande material. Därefter görs tre till fyra markeringar i höjdled på kölen. Dessa markeringar skall vara i våg.

Såga ut mallar av masonit till önskad kölprofil, som passar på de utmärkta höjderna.  Mallar kan eventuellt lånas av klassförbund och i visa fall kan profiler även hämtas hem från internet.

Kontrollera att mallarna kan skjutas ihop över kölen vid respektive märkning. Om det tar emot på kölen någonstans måste detta parti slipas ned, i annat fall riskeras att hela kölprofilen blir sned.

Blanda NM Spackel 206 Lätt i rätt proportioner och applicera detta spackel på de märkta partierna i form av en vall (revben). Täck in vallen med exempelvis gladpack eller annan liknande plastfolie. Om det är en blyköl (se fastsättning av köl) spika in rostfria spik för att förbättra förankringen.

Tryck mallarna på plats enligt skissen nedan. Pressa så att mallbitarna går ihop med varandra. Gör detta på en bredd av ca 1-2 cm så att en slät yta bildas i vallen. Och låt härda i något dygn.

 

Drag sedan  bort plastfolien, slipa vallarna så att det nedpressade partiet efter mallarna blir höjdpunkter.
Nu skall det finnas tre eller fyra revben med rätt profil.

Blanda NM Spackel 206 Lätt noga i rätt proportioner och spackla utrymmena mellan revbenen fulla med spackel. Låt härda.
Slipa och spackla tills dess att en jämn yta erhålls.
Vid önskat slutresultat kan ytan behandlas med NM Laminering 275, t.ex. infärgad med ca 1 – 3 % NM Färgpasta.