Fastsättning av köl

Börja med att slipa skrovytan och överytan på kölen med ett grovt slippapper så att ytorna blir jämna.
Torka bort dammet med en ren trasa. Montera ihop skrov och köl så att alla ytor stämmer överens.

Blanda NM Spackel Elastic 705 noga med NM Härdare 706 i rätt proportioner. Se till att spackelmassan har en jämn grå färg utan färgslingor.

Tryckspackla den blandade spackelmassan på båtytorna som skall limmas.

Lägg upp ett flödigt lager spackel på kölytan och utforma hålkäl runt varje kölbult. Spacklet skall ha sin högsta punkt på centrum av kölens överdel. Denna ”bulle” kommer sedan att pressas ut när kölen skruvas fast. Detta garanterar ett jämnt spackellager.

Placera ut brickor och muttrar och dra ihop ordentligt.

Efter härdning (tiden beror på arbetstemperaturen, d.v.s. ytornas temperatur) slutdra kölbultarna, eventuellt slipas spackelytorna jämna. Grundera och behandla med bottenfärg.