Donauprojektet

Donauprojektet består av fem killar i 20 årsåldern som har bestämt sig för att färdas längs Donaufloden genom Europa till Svarta havet i en egenhändigt byggd båt. Båten är 6x2m och byggs av 4mm björkplywood som lamineras med 160 grams glasfiber och NM Lamineringsepoxi 275A.

I huvudsak kommer båten att ros, men möjlighet att sätta segel när tillfälle ges kommer också att finnas.

Planen är att sjösätta i sydvästra Tyskland i närheten av staden Ulm, så nära källan som möjligt där floden blir farbar. Därifrån och ner till deltat vid Svarta Havet räknas resan ta mellan 6-8 veckor.

Byggmetoden är s.k. ”stich and glue” teknik. Vilket innebär att man först fixerar plywoodborden med t.ex. koppartråd, som sedan tas bort efter att lim applicerats i skarvarna. En teknik som är mycket populär bland plywoodbyggen som jollar, kanoter etc.

Entusiasterna samlade

Plywooden utskuren och lagd på plats.

Närbild av najning (stitch)

Slutresultat efter mycket najtråd.

Nu har plywooden limmats ihop. NM Laminering 275 A + NM Filler 51.

Najtråden borta och ytan slipad.

Ytan grundmålad med NM Laminering 275 A innan vävsättning. Senare skall väv läggas över hela ytan.

Sista lagret väv på utsidan

Arbetet fortsätter skyndsamt

Nu har den kommit ut i det fria

Detta var spantmallen som den byggdes över

Nu börjar vi med inredningen.

Nu jobbar vi på för fullt med insidan av båten

Tillpassning av spant och skott.

Spant och skott monteras.

Hålkäl  tillverkas med NM Laminering 275 A och Filler 51 tillsatt till lämplig konsistens,över hålkälet är det sedan  lagt en remsa med 160 grams glasfiberväv.

Alla spant och skott är på plats.

Durken kommer på plats och projektet är presenterat i GP

Durkens delar skall tillpassas

Många varianter av verktyg behövs vid båtbyggen

Egentillverkade tyngder behövs när durken skall limmas på plats.

Alla bitar till durken är tillpassade.

Nu har arbetet påbörjats med för och akterdäck.

Nu är det inte långt kvar till avfärd

Spanterna till däcket  är färdigt.

Nu börjar det att bli en båt och man ser ett slut på arbetet.

Ivriga att testa om det finns plats att ro och träna för upplevelsen.

Segel var ju också med i planeringen så det måste ju testas fram hur det skall se ut.

Sista testen om det även fungerar med tält.

Nu bär det av med båten på trailer till Tyskland för färden på Donau.