Båten Nisse

I slutet av 2008 beslutade Nils Malmgren AB att vi skulle bygga en båt som under byggnation skulle visas i bloggform på vår hemsida.

Den 12 december 2008 började de första bitarna till en 5,4 meter lång snipa att sågas ut. Bakom projektet stod Nils Malmgren som hade gjort ritningarna. Konstruktionen byggdes av trälister efter en spantmodell.

Motor införskaffades, det blev en 2 cyl Göta på 12 hk.

När listuppbyggnaden av båten var färdig slipades och spacklades ytan för att därefter lamineras.

För att underlätta arbetet med båtens botten så gjorde vi bottenbehandlingen innan båten vändes för att laminera insidan.

Sedan var det dags att vända på båten och plocka ur spantmallarna, slipa insidan och laminera. Vi gjorde lamineringen i två steg, först sidorna sedan botten eftersom det inte gick att nå hela båten från utsidan.

När båten även hade fått laminat på insidan var konstruktören mycket nyfiken på hur båten flöt, så det blev en blötläggning i Nordre Älv den 10 mars 2009. Båten flöt och konstruktören var nöjd.

Därefter började arbetet med att passa in motor, regla upp durken, som skulle ligga högre än vattenlinjen så att regnvatten skulle rinna ut, och däcket påbörjades.

Både durk och däck byggdes av plywood, plywood på däck skulle bli underlag för det slutgiltiga däcket av trälister. Durken laminerades och målades med epoxifärg.

Roderbeslag tillverkades av rostfritt stål av lokala ”bysmeden” (kanske något överdimensionerad).

Slutligen var det så dags att förbereda inredningsdetaljer, motorhuv mm så att dessa skulle vara färdigbehandlade när det var dags för montering.

Relingslisten tillverkades av lamellimmade eklister som med hjälp av massa tvingar formades på plats.

Tyvärr avled konstruktören Nils Malmgren, Nisse, hastigt 2009-04-24, men bygget fortsatte i hans anda.

Arbetet hade nu kommit in i fasen montering, spackling d v s det pilliga arbetet som aldrig tog slut. Till slut blev vi färdiga med inredning och utsidan bedömdes färdig för lack. Vi sprutade en polyuretan och monterade relingslisten.

Den 18 juni, 2009, sjösattes snipan och gav sig ut på sin jungfrutur. Den 20 juni 2009 blev snipan döpt till Nisse under jubel och fanfarer.

Totalt med inredning väger snipan ca 900 kg.

Använda verktyg:

 • Japansk såg
 • Byggsåg med 3 mm klinga
 • Blandningsverktyg och 25/50 mm moddlare
 • Skruvdragare
 • Många tvingar
 • Fin syntetpensel till polyuretanfärg
 • Bandslip
 • Slipmus (oscillerande) , sliprondell
 • Sticksåg
 • Roller, mohair

Plastmaterial

 • NM Laminering 275A/NM Härdare 275B
 • NM Filler 51
 • NM Spackel 206/NM Härdare 207
 • NM Böldspärr FS 023/NM Härdare 007 Tix
 • Polyuretanfärg utvändigt
 • Epoxifärg invändigt

Distansmaterial: 6 mm trälist

Utsidan fribord: 2  x väv 850 g/m².

Utsidan botten: 3 x väv 850 g/m².

Insidan: 4 x väv 450 g/m².(Vi gick ifrån väv 850 g/m² invändigt då vi insåg att den väven var svår att handlaminera.)

Kölen är barlastad med 100 kg epoxi, sand och järn.