Tillverkning av hålkäl

Hålkäl är benämningen på den konkavt avrundade övergången mellan t.ex. vägg och golv eller i hörnen mellan väggarna. Hålkäl utförs enklast med hjälp av en stålspackel som slipats till önskad radie.

Hålkäl i övergångar där man kan vänta sig en rörelse utförs med elastiskt epoxispackel, i annat fall kan ett hårt epoxispackel användas.

Tekniken är att lägga ett flödigt lager av spackel i vinkeln och att tillse att den blir välfylld. Hålkälet utformas sedan genom att dra den slipade spackelspaden i 90° vinkel mot hålkälet. Överskottsmaterialet kläms då ut på sidorna och kan lätt skrapas upp med en rak stålspackel.

Materialåtgången kan räknas ut med hjälp av följande formel:

m = 0,22 · r2 · ρ · l

m = mängden spackel i gram

ρ = spacklets densitet i kg / l

r = hålkälsradie i mm

l = hålkälets längd i meter

Exempel:
Ett 14 meter långt hålkäl med radien 40 mm skall utföras med ett spackel som har densiteten 1,68 kg / l.

r2 = 40 x 40 = 1600

0,22 x r2 = 352

352 x 1,68 x 14 = 8279,04 gram ≈ 8,3 kg