Reparation av kylanläggning till husbil

Huven till en kylanläggning har gått sönder och behövdes lagas omgående för att bilen skulle användas.

En kant skapades för att kunna fortsätta lägga väv.

Ett skikt byggdes upp för att kunna fortsätta att laminera.

Laminat är upplagt , den gulaktiga tonen blir när man  arbetar med NM Accelerator 254 tillsammans med NM Laminering 650A och NM Härdare 650F

NM Vitpasta blandades i  för att spara tid

Nu är det tid att åka iväg, finjustering får göras när bilen är tillbaka. Arbetet  började klockan 09,00 och var färdig vid 14 tiden och totala arbetsinsatsen var en halvtimma.