Epoxi för båten

Samtliga dessa produkter återfinns i Epoxibutiken.

Kajakset


Set innehållande

  • 7,75 kg NM Laminering 275 A
  • 20 löpmeter (1 m bred) glasfiberväv (160 grams)
  • 300 gram NM Filler 51

Produktdatablad


NM Båtepoxi Repair kit

Innehåller

  • NM Laminering 535 A
  • NM Filler 51
  • handskar
  • glasfiberflock
  • doseringssprutor
  • blandningskärl med pinne

NM Böldspärr FS 023

NM Böldspärr

FS 023 är en lösningsmedelsfri epoxi som är utvecklad för att skydda polyesterskrov mot s.k. ”böldpest”. Som alternativ till bottenfärg i sötvatten.

Finns i färgerna svart,vit,blå och röd.

Finns i förpackningsstorlekarna 2,670 kg och 8,0 kg

Produktdatablad


NM Gelcoat 275

NM Gelcoat 275 är en tixotroperad, pigmenterad, lösningsmedelsfri epoxigelcoat för laminat. NM Gelcoat 275 kan användas både för formtillverkning och till produkter. NM Gelcoat 275 appliceras med pensel i två skikt. Lämpligt är att lägga ett skikt på morgonen och det andra skiktet på eftermiddagen. Lamineringen skall påbörjas dagen efter.

Blandningen är mycket viktig. Efter blandning, slå över i en ny burk och blanda ytterligare. Detta för att undvika att oblandat material från botten av blandningskärlet appliceras.

En epoxigelcoat av den här typen har alltid viss gulningstendens. Undvik därför helt vit gelcoat.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 4,875 kg


NM Infusion 664

NM Infusion 664 är ett extremt lågvisköst epoxisystem, avsett för alla typer av injiceringsprocesser. Systemet bygger på den senaste epoxiteknologin som innebär att låg viskositet kan kombineras med hög Tg (glass transition temperature) även vid härdning i rumstemperatur.
Vätning och vidhäftning är mycket god till alla typer av fibrer.

NM Infusion 664 har en låg reaktivitet vilket betyder att viskositeten ökar mycket långsamt under injiceringsprocessen. Stora objekt kan injiceras utan problem. Den låga reaktiviteten gör att avformningstiden blir lång vid härdning i rumstemperatur. Tg bör ha uppnått minst rumstemperatur före avformning.
Tg utvecklingen vid härdning i +23°C framgår av tabellen nedan.

En ökning eller minskning av härdningstemperaturen med +10°C medför en halverad respektive en fördubblad avformningstid. Uthärdning kan ske i rumstemperatur eller vid förhöjd temperatur, härdning i 60°C ger en högre Tg.

NM Infusion 664 lämpar sig inte för handuppläggning på grund av den låga viskositeten. För sådan användning rekommenderas NM Laminering 650. NM Infusion 664 har ett mycket lågt ångtryck och därför är systemet i det närmaste luktfritt. Vacuum ger ingen gasbildning.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 6,75 kg


NM Laminering 094

NM Laminering 094 är ett lågvisköst epoxisystem för tillverkning av laminat med glas-, kol eller aramidfiber.

I oaccelererad form är potlife och öppentid mycket lång, vilket betyder att mycket stora ytor kan lamineras i en arbetsgång.

NM Laminering 094 har en låg ytspänning vilket garanterar vidhäftning till såväl fibrer som kärnmaterial.
NM Laminering 094 kan accelereras med NM Accelerator 254.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 17,8 kg


NM Laminering 275A

NM Laminering 275 är ett tvåkomponent system som består av NM Laminering 275 A + NM Härdare 275 B

NM Laminering 275 ett lågvisköst, rumstemperaturhärdande epoxisystem, avsett för laminering med glasfiber, kolfiber, polyester och aramidfiber, tillverkning av formar och verktyg samt kallbakning av trä.

NM Laminering 275 är även lämplig till surfingbrädor med polystyrenkropp. NM Laminering 275 är vattenbeständig och därför lämplig för båtbyggnad och reparation av ovan nämnda material.

NM Laminering 275 har lång potlife och låg exotermvärme. Kan accelereras med NM Accelerator 254 upp till 10 %. NM Laminering 275 kan tixotroperas med tex. NM Filler 51 för användning som lim.
Vidhäftningen är mycket god till de flesta material.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorlekarna 7,75 kg, 4,65 kg, 1,4 kg och 0,775 kg.


NM Laminering 535A

NM Laminering 535 A är ett lågvisköst rumstemperaturhärdande epoxibindemedel med allroundegenskaper för t.ex. laminering och limning. NM Laminering 535 A har en mycket bra vätning till glas- polyester- aramid- och kolfiber. Glasfibern skall ha sizing anpassad till epoxi.

NM Laminering 535 A har en relativt lång potlife och lågt exotermvärme. Kan accelereras med NM Accelerator 254 upp till 10 %.

NM Laminering 535 A kan tixotroperas med NM Filler 51 för användning som lim. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material. NM Laminering 535 A har en utpräglad miljöprofil och innehåller inga icke reaktiva miljöfarliga substanser.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 7,15 kg


NM Laminering 625A

NM Laminering 625 är ett optimerat epoxisystem med hög Tg och mycket höga hållfasthetsvärden. Den låga viskositeten innebär att alla typer av fiber väts snabbt.

NM Laminering 625 är ett tvåkomponent epoxisystem som består av NM Laminering 625 A + NM Härdare 650 M.

NM Laminering 625 kan användas för såväl injicering som handuppläggning.
Potlife är extremt lång, vilket innebär att stora objekt kan lamineras utan problem. NM Laminering 625 har ett mycket högt ångtryck och därför är systemet i det närmaste luktfritt. Vacuum ger ingen gasbildning.
Härdning kan ske vid såväl rumstemperatur som vid förhöjd temperatur. Efterhärdning skall påbörjas tidigast efter ett dygn i rumstemperatur.

Vid handuppläggning är det viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken: 6,75 kg


NM Laminering 650A

NM Laminering 650 är ett optimerat epoxisystem med hög Tg och mycket höga hållfasthetsvärden. Den låga viskositeten innebär att alla typer av fiber väts snabbt.

NM Laminering 650 är ett tvåkomponent epoxisystem som består av NM Laminering 650 A + NM Härdare 650 B.

NM Laminering 650 kan användas för såväl injicering som handuppläggning.
Potlife är extremt lång, vilket innebär att stora objekt kan lamineras utan problem. NM Laminering 650 har ett mycket högt ångtryck och därför är systemet i det närmaste luktfritt. Vacuum ger ingen gasbildning.
Härdning kan ske vid såväl rumstemperatur som vid förhöjd temperatur. Efterhärdning skall påbörjas tidigast efter ett dygn i rumstemperatur.

Vid handuppläggning är det viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 6,75 kg


NM Lim 623

NM Lim 623 är ett tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxilim, optimerat för limning och grundering av rostfritt stål.

NM Lim 623 har mycket god vidhäftning till många olika material.

Ytor som skall limmas måste vara absolut rena från olja, damm, kemikalier etc. Hoplimmade detaljer behöver endast fixeras, någon press är inte nödvändig.

NM Lim 623 är vattenfast och missfärgar ej.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 0,450 kg


NM Lim 250

NM Lim 250 är ett epoxibaserat s.k. allroundlim utan lösningsmedel.

NM Lim 250 är ett tvåkomponent epoxilim som består an NM Lim 250 + NM Härdare 140

NM Lim 250 har mycket god vidhäftning till de flesta material, även teak.

Ytor som skall limmas måste vara absolut rena från olja, damm, kemikalier etc. Hoplimmade detaljer behöver endast fixeras, någon press är inte nödvändig. Vid limning av trä eller andra sugande material måste man först mätta ytorna med lim (eventuellt kan man tillsätta NM Filler 51 som limfyllning). Risken är annars stor för att limmet i fogen försvinner in i de hopfogade ytorna. Ett snabbt sätt att mätta t.ex. trä är att påföra lim på båda ytorna som skall fogas samman, och därefter värms limmet på ytorna med varmluftspistol eller hårtork. Limmets viskositet sjunker då kraftigt och påskyndar mättnaden. Mer lim påförs och ytorna läggs samman.

NM Lim 250 är vattenfast och missfärgar ej.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorlekarna 2,0 kg och 0,5 kg


NM Spackel 205

NM Spackel 205 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent epoxispackel. Spacklet är från början flytande men efter sammanblandning med härdaren, NM Härdare 207, bildas ett mycket tixotropt spackel.

NM Spackel 205 har inga tendenser att rinna eller ?säcka? varför tjocka lagningar och spacklingar kan göras, t.o.m. i tak. Vidhäftningen är mycket hög till de flesta material undantaget mjukplaster. NM Spackel 205 är mycket lättspacklat.

Ytor som skall spacklas, skall vara väl rengjorda från olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.

NM Spackel 205 bör ej skrapspacklas vid låg temperatur och hög luftfuktighet på grund av risken för genomkarbonatisering. NM Spackel 205 skall ej vidare behandlas utan föregående slipning.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 2,3 kg


NM Spackel 206 Lätt

NM Spackel 206 Lätt är ett tvåkomponent epoxispackel som består av NM Spackel 206 Lätt + NM Härdare 207.

NM Spackel 206 Lätt är mycket lättspacklad och lättslipad. NM Spackel 206 Lätt innehåller mikrobalonger vilket ger spacklet en låg densitet.
Ytstrukturen efter slipning känns slät, men i förstoring framträder den närmast som en fint blästrad yta. Detta beror på att mikrobalonger i ytskiktet öppnas vid slipningen.

Påföljande skikt får en mycket god vidhäftning till NM Spackel 206 Lätt på grund av denna struktur. Ytor som skall spacklas, skall vara väl rengjorda från olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.

NM Spackel 206 Lätt bör ej skrapspacklas vid låg temperatur och hög luftfuktighet på grund av risken för genomkarbonatisering. NM Spackel 206 Lätt skall ej vidarebehandlas utan föregående slipning.
Fäster på de flesta underlag med undantag av mjukplaster.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 1,9 kg


NM Spackel 210

NM Spackel 210 ett tvåkomponent epoxispackel som är mycket lättspacklad och lättslipad.

Spackel NM 210 innehåller mikrobalonger vilket ger spacklet en låg densitet.
Ytstrukturen efter slipning känns slät, men i förstoring framträder den närmast som en fint blästrad yta. Detta beror på att mikrobalonger i ytskiktet öppnas vid slipningen.

Påföljande skikt får en mycket god vidhäftning till NM Spackel 210 på grund av denna struktur. Ytor som skall spacklas, skall vara väl rengjorda från olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.

NM Spackel är slipbart efter ca 4 timmar vid 20 grader

NM Spackel 210 bör ej skrapspacklas vid låg temperatur och hög luftfuktighet på grund av risken för genomkarbonatisering. NM Spackel 210 skall ej vidarebehandlas utan föregående slipning.
Fäster på de flesta underlag med undantag av mjukplaster.

Produktdatablad.

Finns i förpackningsstorleken 0,850 kg


NM Spackel Elastic 705

NM Spackel Elastic 705 är ett elastiskt, tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxispackel .

Som består av NM Spackel Elastic705 + NM Härdare 706.

Elasticiteten som är god, bibehålles vid temperaturer ner till -30°C. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material.

NM Spackel Elastic 705 är ett tixotropt spackel och rinner därför inte på vertikala ytor.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 1,725 kg


NM Stålprimer 270

NM Stålprimer 270 är en epoxibaserad lösningsmedelshaltig järnoxidprimer.

Vid bl.a. kvalificerad rostskyddsbehandling, är det av största vikt att primerskiktet har en god vidhäftning.
En nyblästrad stålyta är som regel ett bra underlag, men redan efter några minuter har järnet angripits av fukt och luftföroreningar. Detta skikt av järnsalter har en negativ inverkan på vidhäftningen av lösningsmedelsfria epoxisystem. Vidare kan luften från kompressorn innehålla små mängder olja, eller man berör den blästrade ytan med händerna. Denna mycket tunna olje- resp. fettfilm påverkar vidhäftningen. För att erhålla en hög vidhäftning, måste primern innehålla ett fettlösande lösningsmedel som kan transportera föroreningarna in i primerskiktet.
NM Stålprimer 270 är framtagen speciellt för att få största möjliga vidhäftning till stål och aluminium.

NM Stålprimer 270 appliceras med rulle eller pensel.

Produktdatablad

Finns i förpackningsstorleken 0,54 kg