Epoxi för båten

Vårt kompletta sortiment återfinns i Epoxibutiken. Nedan visas ett urval med länk till Epoxibutiken där det finns aktuellt tekniskt datablad och mer information.

 

 • NM Lim 250

  Ett lim med mycket god vidhäftning till de flesta material, även teak. […]

 • NM Laminering 275

  NM Laminering 275 är ett tvåkomponent system som består av NM Laminering 275 A + NM Härdare 275 B NM Laminering 275 ett lågvisköst, rumstemperaturhärdande epoxisystem, avsett för laminering med glasfiber, […]

 • NM Infusion 665

  NM Infusion 665 är ett optimerat tvåkomponent lösningsmedelsfritt injiceringssystem med hög TG och mycket höga hållfasthetsvärden. NM Infusion 665 är ett extremt lågvisköst epoxisystem, avsett […]

 • NM Laminering 635

  NM Laminering 635 är ett optimerat epoxisystem med hög Tg, god vätning, mycket höga hållfasthetsvärden. NM Laminering 635 kan användas för injicering, men är optimerat för handuppläggning. NM […]

 • NM Spackel 210

  NM Spackel 210 ett tvåkomponent epoxispackel som är mycket lättspacklad och lättslipad. Spackel NM 210 innehåller mikrobalonger vilket ger spacklet en låg densitet. Ytstrukturen efter slipning känns slät, […]

 • NM Lim 623

  Allroundlim för avancerade limningar. […]

 • NM Stålprimer 270

  NM Stålprimer 270 är en epoxibaserad lösningsmedelshaltig järnoxidprimer. Vid bl.a. kvalificerad rostskyddsbehandling, är det av största vikt att primerskiktet har en god vidhäftning. En nyblästrad […]

 • NM Spackel Elastic 705

  NM Spackel Elastic 705 är ett elastiskt, tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxispackel . Som består av NM Spackel Elastic705 + NM Härdare 706. Elasticiteten som är god, bibehålles vid temperaturer ner till […]

 • NM Spackel 206 Lätt

  NM Spackel 206 Lätt är ett tvåkomponent epoxispackel som består av NM Spackel 206 Lätt + NM Härdare 207. NM Spackel 206 Lätt är mycket lättspacklad och lättslipad. NM Spackel 206 Lätt […]

 • NM Spackel 205

  NM Spackel 205 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent epoxispackel. Efter sammanblandning med härdaren bildas ett mycket tixotropt spackel. […]