Epoxi för båten

Vårt kompletta sortiment återfinns i Epoxibutiken. Nedan visas ett urval med länk till Epoxibutiken där det finns aktuellt tekniskt datablad och mer information.

 

 • NM Lim 250

  Ett lim med mycket god vidhäftning till de flesta material, även teak.

 • NM Laminering 275

  NM Laminering 275 är ett tvåkomponent system som består av NM Laminering 275 A + NM Härdare 275 B Blandningsförhållande 100 viktdelar bas – 55 viktdelar härdare. NM Laminering 275 ett lågvisköst, rumstemperaturhärdande epoxisystem, […]

 • NM Infusion 665

  Blandningsförhållande 100 viktdelar bas – 35 viktdelar härdare. NM Infusion 665 är ett optimerat tvåkomponent lösningsmedelsfritt injiceringssystem med hög TG och mycket höga hållfasthetsvärden. NM Infusion 665 är ett extremt […]

 • NM Laminering 635

  Blandningsförhållande 100 viktdelar bas – 35 viktdelar härdare. NM Laminering 635 är ett optimerat epoxisystem med hög Tg, god vätning, mycket höga hållfasthetsvärden. NM Laminering 635 kan användas för injicering, men är optimerat […]

 • NM Spackel 210

  Blandningsförhållande 100 viktdelar bas – 70 viktdelar härdare. NM Spackel 210 ett tvåkomponent epoxispackel som är mycket lättspacklad och lättslipad. Spackel NM 210 innehåller mikrobalonger vilket ger spacklet en låg densitet. […]

 • NM Lim 623

  Allroundlim för avancerade limningar.

 • NM Spackel Elastic 705

  Blandningsförhållande 100 viktdelar bas – 15 viktdelar härdare. NM Spackel Elastic 705 är ett elastiskt, tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxispackel . Som består av NM Spackel Elastic705 + NM Härdare 706. Elasticiteten som är god, […]

 • NM Spackel 206 Lätt

  Blandningsförhållande 100 viktdelar bas – 18,8 viktdelar härdare. NM Spackel 206 Lätt är ett tvåkomponent epoxispackel som består av NM Spackel 206 Lätt + NM Härdare 207. NM Spackel 206 Lätt är mycket lättspacklad och lättslipad. NM […]

 • NM Spackel 205

  NM Spackel 205 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent epoxispackel. Efter sammanblandning med härdaren bildas ett mycket tixotropt spackel.

 • NM Laminering 535A

  Blandningsförhållande 100 viktdelar bas – 43 viktdelar härdare. NM Laminering 535 A är ett lågvisköst rumstemperaturhärdande epoxibindemedel med allroundegenskaper för t.ex. laminering och limning. NM Laminering 535 A har en mycket bra […]