Hantering & Säkerhet

Att hantera epoxi på ett säkert sätt och även ha förståelse för hur reaktionerna fungerar gör att möjligheten att lyckas ökas dramatisk.

Epoxi har många namn, gör man en sökning på KEMIs hemsida kommer följande upp:

CAS-nummer: 25068-38-6

EG-nummer: 500-033-5

Preferred name: Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane

Detta som kallas Preferred name är det som myndigheterna vill att vi som leverantör skall ha med på etiketten när vi talar om att det är epoxi i produkten.

Det som vi använder idag på etiketterna är bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <= 700, vilket också är tillåtet att använda.

Hartset innehåller alltså ingen fri bisfenol, utan det är en reaktionsprodukt. På den här sidan kan du läsa om hur epoxi tillverkas.

Som en jämförelse kan det sägas att bordssaltet (Natriumklorid) innehåller vare sig fri Natrium (klassas som C;Frätande och F; Mycket brandfarligt) eller fri Klor (klassas N; Miljöfarlig, T; Giftig och Xi; Irriterande), utan är en reaktionsprodukt mellan dessa båda kemikalier.

Lösningsmedel i alla dess former skall undvikas när man jobbar med epoxi. Att tvätta av redskapen och avfetta ytor med duger lösningsmedel till.

Lösningsmedel är inte bara skadligt för kroppen, utan epoxi håller kvar en del lösningsmedel efter härdning. Om man lägger många skikt av en epoxi som det varit lösningsmedel i, så riskerar vi att om ytan värms upp så släpper det pga de spänningar som uppstår när lösningsmedlet vill ut.

Vi har en mindre mängd lösningsmedel i vår NM Stålprimer 270, men den finns där pga att epoxi inte kan lösa fettrester och en primers optimala funktion är ju att öka vidhäftningen mellan underlag och beläggning.

Det finns dessutom många olika sorters lösningsmedel; Toluen, Xylen och Styren (polyester) är bland de som är mest fettlösande och också farligast för kroppen.

Aceton är ett bra lösningsmedel för att avfetta och tvätta redskap med.