Limma ihop Plywoodskivor

Om tjockare bitar av kryssfanér önskas, så är det enklaste att limma ihop flera tunnare till önskad tjocklek. Att tänka på är att inte använda något större presstryck, helst inget utöver fixeringen. Är det mycket hål i kryssfanéren eller om ett garanterat limskikt är önskvärt, skall fanéren förstrykas / primas. Detta görs med NM Laminering 275. Förtjocka med NM Filler 51 för gropar i fanéren. När epoxin härdat slipas de båda förstrukna sidorna och NM Laminering 275 med ca 1% NM Tix 150 breds ut över hela ytan. Åtgången är ca 0,2 kg / m2.

Om skivorna skall läggas mot en form, bör detta göras nu. När det väl har härdat, är skivorna svårböjda.

Låt det härda.