Laga läckande träbåt

Till att börja med måste allt material som skall epoxibeläggas vara friskt och torrt.

När trät och eventuellt skadade delar är utbytta eller utfyllda med NM Spackel 206 Lätt alternativt NM Laminering 275 med NM Filler 0000, NM Filler 51 eller NM Filler 37, så skall alla skarpa vinklar antingen rundas eller fyllas upp till hålkäl med diameter på ca 15 – 40 mm med material enligt ovan.

Nu är det dags att bestämma vad som skall beläggas med glasfiberväv. Däck, överbyggnad, botten eller hela båten? Under botten på klinkbyggda båtar måste lanningarna hyvlas och spacklas.

Träytan beläggs sedan med NM Laminering 275, eventuellt tixad med NM Tix 150. Åtgången för att laminera väv är ca 200 g/m² + vävens vikt i g/m². Detta är bara ett cirkavärde och kan variera beroende på ytan som skall lamineras. Lägg på väv i önskad gramvikt. Arbeta inte med större yta än att väven kommer på plats innan härdningen börjat. Ta inte för stora vävbitar,  se till att all luft pressas ut och att väven blir mättad. Skall fler än ett lager läggas så görs detta vått i vått.

Där väven slutar  skall det antingen finnas ett spår som väven kan pressas ner och avslutas i, alternativt läggs en list ovanpå vävkanten. Detta för att slippa fläkkrafter.

Den färdiga ytan slipas och beläggs ytterligare med NM Laminering 275. Ytan kan nu beläggas med lack, färg eller bottenfärg.

OBS! Slipa alltid innan vidare beläggning.