Kallbakning med ribbor

På fastsatta spantmallar läggs 5 – 10 mm ribbor, 40 – 60 mm breda, som limmas och fixeras på plats.
Med hjälp av roller beläggs ribborna med NM Laminering 275, eventuellt med tillsats av NM Tix 150 eller NM Filler 51. Alla  sugande ytor skall först tätas med epoxi för optimalt resultat.

Antingen lägger man nya skikt, krysslagda, eller så läggs glasfiberväv på ribborna. Beroende på båtens storlek upprepas förfarandet enligt ovan tills önskad styrka uppnås.

Yttersta lagret skall vara ett lager NM Laminering 275 med en tunn glasfiberväv. Om träytan skall synas används en ca 160 g/m² väv. Skall båten målas kan en tjockare väv väljas.

På insidan gör man exakt som ovan. Insidan skall ha samma uppbyggnad för att få en balanserad sandwischkonstruktion.

Skott och slagvägare tillpassas, fasas i kanten mot bordläggningen och limmas med NM Laminering 275 med tillsats av NM Filler 51. Se till att det blir ett hålkäl på ca 15 – 40 mm radie innan man remsar fast förstärkningen med glasfiberremsor, Ju större radien är, desto mer sprids lasten.

Använd s.k. draperbar glasfiberväv. Den följer båtformen lättare.