FAQ Inredning & yttre detaljer

Fråga:
Håller på med spantbyten på en Laurinkryssare. 6 spant är ruttna och borttagna. Rötan har dock spridit sig till bordläggningen där det på vissa ställen har det blivit mycket röta, tom genom bordet. Det är dock begränsade stråk som följer spanten. Har inte direkt tid med bordbyten och undrar över möjligheten att använda någon av era produkter/epoxi? Hur fungerar epoxi för att stanna upp och konservera borden? Tänker naturligtvis skrapa ner och ta bort all röta men undrar om det skulle gå att spackla upp med en epoxi?

Svar:
I sådana här fall är det alltid svårt att komma med goda råd. Att spackla med epoxi förlänger livet ett tag, men du skall ändå räkna med att byta skadade bord. Du kan ersätta delar av bordet genom att limma in en ny bit. Fogen måste göras lång. Normalt ca 50 ggr bordets tjocklek. Epoxi konserverar inte trä i den bemärkelsen, men förhindrar fuktinträngning. Det är ju den förhöjda fuktkvoten som är orsaken till rötan, så ett skydd får man. Ruttet trä har inga fibrer som håller i hop det. Impregnering med epoxi ger sällan den effekten att trät blir återställt ur hållfasthetssynpunkt.

 

Fråga:
Jag undrar om det finns epoxi som är helt genomskinlig och som man skulle kunna baka in trädetaljer i? Jag skulle vilja slippa slipa och lacka alla trädetaljer på min båt varenda vår och istället ha trädetaljer som är helt förseglade i epoxi.

Svar:
Jo det hade varit fint att slippa allt vårarbete. Tyvärr så kommer det nog inte att fungera så bra. Alla plaster, inklusive epoxi, absorberar vatten. Trä absorberar mycket mer vatten än vad epoxi gör. Vad som händer när trä absorberar vatten vet du, det sväller. Om du försöker kapsla in trä i ett rimligt tjockt skikt av epoxi, så kommer så småningom en jämvikt att ställa in sig med avseende på relativ fuktighet i trä och epoxi. Vid denna jämvikt kommer trät att innehålla en avsevärd mängd vatten. Svällningen utgör en mycket stor kraft som får epoxin att spricka. Nu är du tillbaka på ruta 1. Om man armerar epoxin med glasfiber så kan den stå emot krafterna bättre. Det är lätt att göra på enkla ytor som tex. ett skrov. Detaljer är det betydligt svårare att lägga glasfiber på.

 

Fråga:
Kan man reparera frostskadade mahognybord (sprickor) med epoxi ? Om ja, hur länge stoppar en sådan lagning ?

Svar:
Visst kan du det. Gör helt rent i sprickorna, eventuellt med en liten fräs. Gör ett spackel/lim av NM Laminering 275A och slipmjöl från mahogny. Pressa in med en spackelspade typ Japanspackel. Lagningen blir lite mörkare som regel. Hållbarheten är mycket god och stoppar för många år.

 

Fråga:
Håller på med en renovering av en Laurinkryssare -59. Har upptäckt en del röta i hörnen mellan spant och bordläggning. Har provat att mätta med linolja/terpentin för att hårda upp träet igen. Undrar lite över mjäligheterna att använda epoxi för att styva upp spanten mer. Fäster epoxin bättre på trären men porös ytan än på hård terpentin/linolje baserad yta? Har även funderingar på att kontra nya syskonspant och kanske använda epoxi som förband?

Svar:
Trä som förlorat hållfastheten på grund av röta, kan inte återställas med någon impregnering. Sådant skadat trä måste bytas alternativt att du gör nya spant och sätter jämte de gamla. För att trä skall vara limbart måste det vara rent, dvs. linolja och liknande får inte finnas i limfogen.

 

Fråga:
Skall limma en trämast av oregon pine och behöver veta vilken typ av filler jag behöver för att kunna, dels få rätt konsistens, dels rätt styrka på limmet. Skall jag sedan använda snabb eller långsam härdare? Vidare undrar jag hur tjock limfogen kan vara utan att tappa styrka.Tänkte göra “tvåstegslimmning”.

Svar:
Då är det bästa limmet NM 275A med filler 51. Trät måste mättas så du inte suger fogarna torra. Det viktigaste är att du inte klämmer ihop så att fogen blir torr på lim. 0,3-1 mm kan vara en lämplig fog.