Nåtlimning av cravellbyggd skrovsida

Kanske är nåten dålig och läcker, här är ett förslag på åtgärd:

Öppna nåten med såg eller fräs, undersök först vilken tjocklek så att man kan få lämpliga trälister att sätta in i sprickan.

Rensa därefter sprickan och fyll den med NM Lim 250, se till att limmet tränger ned i botten.
Knacka nu in trälisten, som skall vara lite konisk, i sprickan och se till att den stannar i sprickan. Använd eventuellt tejp för att fixera. Skrapa bort överflödigt lim.

När limmet är härdat och hårt efter ungefär 2 dygn, slipas eller hyvlas överflödigt trä bort och båten har återfått sitt utseende som ny efter slutlackering eller målning.