Enkla beskrivningar

Ofta är det så att man drar sig för att utföra en del arbeten. Kanske beror det på att man inte vet riktigt hur man skall göra eller för att man tror att det är mycket besvärligare än vad det egentligen är.

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och försöker detaljerat ge generella beskrivningar hur man bör göra för ett lyckat resultat. Vi vill dock säga att vi inte kan ta något ansvar för de angivna instruktionerna då de är att anse som generella.

Hör gärna av dig om det är något som saknas.

Under Formtillverkning och Båtkonstruktion har vi samlat lite om vad man bör tänka på innan man sätter igång.