Tillverkning av formar

För att kunna tillverka båtar eller andra detaljer behöver man en form. Utgångsläget är en modell, i full skala, av det man vill tillverka. En sådan modell kallas i dagligt tal för en plugg. Pluggen kan naturligtvis användas som form för en färdig detalj, men om det handlar om en båt så blir den fina ytan insida och utsidan måste slipas, spacklas och målas.

Vanligtvis används pluggen för att tillverka en form. Materialet i pluggen kan vara plywood, polystyren eller liknande. Polystyrenskivor kan limmas till massiva block som lätt kan bearbetas. Det finns även möjlighet att köpa polystyrenblock. Industriellt tillverkas pluggar av polystyren som fräses och förses med ett ytskikt av epoxi eller polyuretan.

Pluggens ytfinish är mycket viktig eftersom formytan är en exakt avbild. Varje fel kommer att synas i den färdiga detaljen. Undvik skarpa vinklar eftersom det kan bli svårt med fibermaterialet när detaljen skall tillverkas i formen. För att kunna avforma är det viktigt att det finns en släppningsvinkel överallt. Denna vinkel bör inte understiga 1° för korta sektioner (100 mm) och 3° för långa.

Oavsett om pluggen tillverkats av plywood på spant eller av polystyren, så måste man räkna med en hel del spackling och slipning innan en ytlack kan läggas på. På en polystyrenplugg kan man räkna med spackling av hela ytan. Spacklet skall vara epoxibaserat t.ex. NM Spackel 206 Lätt. När ytjämnheten är acceptabel är det lämpligt att lägga ett flödigt skikt med NM Laminering 275 infärgad med 5% NM Svart Pasta.
Efter härdning våtslipas ytan med finare och finare slippapper. Avslutningen bör vara ett 1200 papper. Nu lackeras pluggen med t.ex. tvåkomponent polyuretan. Tänk på att den ytfinish som uppnås är den som den färdiga detaljen får.

Före själva arbetet med formbygget, skall pluggen behandlas med släppmedel. Tänk på att släppmedel som är bra till polyester, inte nödvändigtvis är bra till epoxi. Ett släppmedel som fungerar bra och ger hög glans är t.ex.Marbocote 220. Efter släppmedelsbehandlingen är all fysisk kontakt med ytan bannlyst.

Första steget med formbygget är gelcoaten. NM Gelcoat 672/732 är en gelcoat med hög värmestabilitet (TG), den härdar vid rumstemperatur till en TG på ca 60°C, och kan efterhärdas till en TG på ca 100°C.

Detta har en viss betydelse för formens användbarhet när det gäller efterhärdning av detaljen i formen.
Gelcoaten skall läggas i ett skikt. Åtgången är ca 500g/m² vilket ger en skikttjocklek på ca 0,4 mm.

Gelcoatskiktet måste bli bra. Bas och härdare måste vägas för att rätt blandningsförhållande skall säkras. Vidare måste blandningen vara noggrann, överföras i ett nytt rent kärl och blandas igen före applicering.

Temperaturen i rummet bör vara 20 – 23°C. Använd pensel, Blanda inte mer än vad som kan appliceras på 20 minuter. Gelcoaten har en öppentid på ca 3 timmar, vilket innebär att efter den tiden är det möjligt att börja laminera styrkelaminatet i formen.

Laminatets uppgift är att ge formen stabilitet och styvhet. Laminatet tillverkas vanligtvis av glasfiber och en epoximatris. Valet av epoxi avgör hur formen kan användas.
Med NM Laminering 275 som matris, kan formen bara användas för rumstemperaturhärdade detaljer. Med NM Laminering 650 eller NM Laminering 625  som matris är det möjligt att efterhärda formen, vilket innebär att detaljer kan efterhärdas vid 50 – 60°C i formen.

När det gäller valet av glasfiber skall man tänka på att en satinväv är lätt att drapera, dvs lätt att lägga över buktiga ytor. En väv har armering i två riktingar som vi kallar 0° i längsriktningen och 90° tvärsriktningen. För att formen skall bli vridstyv behövs armering även i både +45° och –45°. Det kan man lösa genom att lägga vävar på det hållet eller genom att använda glasmattor som är stickade med den fiberriktningen. Vill man göra formen mycket styv kan man lägga i ett distansmaterial och bygga en sandwich. Många gånger krävs extra förstärkningar av formen. Sådana kan göras av t.ex. plywood som limmas och remsas fast.

Grundläggande vid all laminering är att matrisen läggs först, därefter glasfibern. När vätningen av fibrerna sker underifrån är det lätt att bli av med luftblåsor. Det underlättar mycket om den tillskurna glasfibern rullas upp på ett papprör. Man undviker veck och stora blåsor när väven rullas ut över epoxin. Glasfibervävar och mattor skall läggas med ca 5 cm överlapp. Se till att inte alla  överlappar kommer på samma ställe. Där väven inte går att drapera måste saxen fram. Klipp och lägg omlott. Hur tjockt laminatet skall vara bestäms av dimensionen. En grov tumregel kan vara 0,8 – 1 mm per meter form. Dock aldrig tunnare än 2 mm.
Planera hela formbygget så att alla lager glasfiber blir lagda vått i vått. Det kan bli en lång arbetsdag.

Låt formen härda i rumstemperatur i 7 dygn. Kan man höja temperaturen i rummet till 30°C är härdningen klar efter 3,5 dygn. Skall formen efterhärdas måste man anordna så att temperaturen kan rampas med ca 0,3°C/minut upp till härdningstemperaturen på 50 eller 60°C. Efterhärdningen tar 16 timmar för NM Laminering 650 och NM Laminering 625.

Var försiktig vid avformningen så att inte gelcoatytan skadas. När man fått formen att släppa någonstans, brukar det underlätta att blåsa med tryckluft i springan samtidigt som man bänder. Ett tips är att redan vid formtillverkningen sätta in ett par rör som man kan blåsa tryckluft i. Dom har man god nytta av vid avformning av detaljer som görs i formen. Öva gärna alla moment med någon mindre form innan det stora bygget sätts i gång.