FAQ Allmänna frågor

Fråga:
Hej, Hur är det med förvaringen av Bas och härdare NM Laminering 275A. Skadas produkten om den förvaras under en viss temperatur och i så fall vilken?

Svar:
NM Laminering 275 A skadas inte vid lagring oavsett temperatur. All epoxi kan kristallisera vilket syns som grumlighet eller i värsta fall en halvfast sörja. Genom att värma basen till ca 50 grader återgår den till sitt ursprung. NM Laminering 275 A är inte särskillt benägen att kristallisera. Härdaren skall förvaras tätt försluten. Med åren får man räkna med att härdaren mörknar något, men hållfastheten på den härdade plasten påverkas inte.

 

Fråga:
Jag har funderat kring att sandblästra min segelbåt. Jag har ingen böldpest, enligt en inspektör som inspekterat båten, och jag tror honom. Eftersom det inte finns de typiska tecknen för böldpest, men den är från 1980, och vi vill göra det för säkerhets skull. Nu har vi pratat med några och det finns de som tycker att det går bra att använda byggepoxi istället för båtepoxi. Mycket billigare och inte sämre. Kan detta vara sant? Vad är det för skillnad på dessa produkter?

Svar:
Nu finns det ingen produkt som heter byggepoxi, men jag antar att du menar golvbeläggningsmaterial. Epoxi är en härdplast där egenskaperna kan varieras i mycket stor grad. När vi utvecklar en produkt som skall utgöra en fuktspärr under vatten, så optimerar vi naturligtvis tätheten och vattenbeständigheten. Eftersom tätheten är direkt proportionell mot skikttjockleken måste även konsistensen vara sådan att man kan lägga på ett tjockt skikt utan att få rinningar. Vi vill samtidigt att produkten flyter ut och bildar ett slätt skikt. Golvbeläggningsmaterial optimeras som regel för nötningsstyrka och kemikalieresistens.
En annan sak att tänka på är att om det går åt skogen, vem skall du då klaga hos. Har du på eget bevåg valt att använda en produkt som inte uttryckligen rekommenderas som böldspärr, så blir det nog svårt att få gehör för eventuella klagomål.
Jag föreslår att du använder vår produkt NM Böldspärr FS 023, och att du noga följer anvisningarna.

 

Fråga:
Epoxi har visat sig för hårt för träbåtars rörelser för att vara bra som ytbehandling. Finns det någon epoxi som är mer elastisk?

Svar:
Epoxi skall inte användas som båtlack. Ytbehandling av träbåtar skall alltid utföras som laminering med en glasfiberväv. Det finns många fabrikat av epoxi på marknaden och dom skiljer sig åt i många avseenden, bland annat sprödhet. Vår produkt NM Laminering 275 A har använts p träbåtar i bortåt 20 år utan problem.

 

Fråga:
Epoxi för att bygga en granribb kajak Vilket material bör jag ha och hur lång lagringstid har material av denna typ?

Svar:
Epoxin som du skall använda är NM Laminering 275A. Lagringstiden är flera år.

 

Fråga:
Går det bra att tillverka sin egen epoxifärg genom att blanda i färgpigment (t.ex. titanvitt) i NM Laminering 275 A? Om man struntar i att måla över epoxin med färg hur påverkas hållfastheten av epoxin för Laminering 275 A av UV ljuset?

Svar:
Du kan inte göra en epoxifärg genom att sätta till pigment. Du kan göra en infärgning med våra pigmentpastor men du kommer inte att få någon täckförmåga.
Dom flesta plaster påverkas av solljus som innehåller ljus av skiftande våglängder. Epoxi som tex. NM Laminering 275A tappar glansen med tiden på grund av nedbrytning av ytskiktet. Detta fenomen kallas kritning. Det yttersta kritade skiktet utgör en spärr för ytterligare nedbrytning. Hållfastheten i ett laminat påverkas därför inte. En annan effekt av solljuset är gulning. Denna påverkar inte heller hållfastheten.

 

Fråga:
Kan man stryka på böldspärr i solljus, hur lång tid skall man vänta mellan strykningar, skall man stryka upp till vattenlinjen, vad kan krackelering i gelcoat bero på?

Svar:
Direkt solsken är inte bra. Böldspärren är svart och absorberar värme. Eventuell porositet i skrovet innehåller luft och vattenånga. Vid uppvärmning utvidgar sig gasblandningen och resultatet syns som blåsor i böldspärren. Applicering på fallande temperatur är att föredra. Normalt kan man göra en applicering per dag. Över vattenlinjen har man sällan några problem s därför räcker det att stryka dit. Krackelering kan ha många orsaker, så det kan jag inte bedöma utan en närmare titt.

 

Fråga:
Är laminering 275 beständig mot olja och diesel. Går den att använda till tankar?

Svar:
NM Laminering 275A är beständig mot olja och diesel, men inte mot bensin eller E85.