Delaminerade däck

Om laminatet lossnat från sandwichmaterialet och ”böljar”, gör då så här:

Börja med att borra några hål i den lösa delen, håldiameter ca 4 mm. Det bör inte vara mer än 15 cm mellan hålen. Kontrollera sedan att det finns förbindningar mellan hålen genom att med en luftpump blåsa i hålerna. När ingen luft kommer ur hålet som är längst bort, så är det troligen ingen delaminering på dessa ytor .

Glöm inte att kontrollera om det finns innestängt vatten, i så fall ta hål på baksidan, tappa ur och låt torka.

Lämpligt verktyg är en injektionsspruta eller oljekanna. Blanda NM Laminering 275 i lämplig mängd. Börja att fylla i ett hål tills det kommer upp i nästa o.s.v. (skydda mellan hålen med tejp så att däcket ej sölas ned). Belasta nu däcket med t ex lämplig tyngd, så att det blir plant med resten av däcket.

Kontrollera att ingen epoxi rinner igenom någon spricka på undersidan.

Låt härda i ett dygn och skär rent kring hålen och måla sedan hålen med däckets färg.

Ett trädäck som lossat kan repareras på samma sätt. Här används s k montageskruvar i fogarna tills NM Laminering 275 har härdat, varefter hålen efter skruvarna fylls igen med NM Laminering 275.