Novi epoxiprojekt

Av Svend Rasmussen, Höganäs

Epoxi Projektet på S/Y NOVI, min Williamkryssare 34, 1973.

Min båt är en Williamkryssare 34 fot = 10,35 m, årgång 1973, alltså ca 33 år gammal.
Williamkryssaren är gjort i plast (alltså ej stål som många tror) med balsasandwich i skrovet.
Det skarpa slaget har funktionen att verka som en extra köl när man kryssar, som hjälp till den ganska grunda (1.23m) kölen. Det skarpa slaget har också den fördel att förhindra den (i mitt tycke) obekväma och ineffektiva snedsegling, där Williamkryssaren blir väldigt lovgirig och seglar förfärligt när lutningen blir för stor.
Klipperstäven slår vågorna från sig och ner, så att både segling och motorgång blir ganska torr.
Detta får vara tillräckligt om Williamkryssaren.

Grunden till att jag ville påbörja ett så stort projekt (det blev som vanligt mycket större än jag trodde) var att jag kände mig ganska osäker på vad som fanns i det arkeologiska landskap som undervattendelen på Novi konstituerade. Ett mini Rocky Mountains såg det ut som:
Krater, bubblor, blåsor, flagor, olika kulörer färg etc.
Noggrann mätning med fuktmätare gav många olika resultat, dock inga direkt katastrofala.

Alltså är man osäker, man måste fundera mycket, men till slut måste man undersöka.

Innan sjösättning 2005, tog jag bort allt som gick att ta bort med en spackel, vilket var en hel del. Jag uppskattade (optimistisk och alldeles felaktigt) att ca 25% av rensning återstod.

Dags att slipa

Efter torrsättning gick jag igång med en exenterslipmaskin. Det var inte särskild effektivt, så min kompis kom och stack sin stora bandslip i handen på mig. Med att slipa med framkanten kunde jag starta utgrävningen med ca 10 cm breda spår, efter ca 4-6 dragningar kom en jämn grön färg fram. Jag konkluderade att det säkert var org. Gelcoat, då båten var grön när den blev född och färgen passade med den jag tidigare hade sett över vattenlinjen.

För att göra en mycket lång historia kort: jag slipade botten in till gelcoaten.
På min väg hittade jag 12 olika kulörer, ”XX” olika produkter, både hårda och relativt mjuka. Alla blåsorna befann sig mellan lager tre och fyra, det var verkligen en lättnad.

Det skall vara torrt

Så var jag färdig, trodde jag. Fuktfläck framkom på gelcoaten, så en gång till runt med bandslipen och Novi var nu vitgrå i botten och med de vanliga ”millioner” av små hål i övergången mellan laminat och gelcoat.

En ganska stor gammal lagning, några skador i plasten på den inplastade kölen, några torra ställen (dåligt arbete 1973) samt de vanliga polyesterspackelsprickorna (värst i utskärningen vid propellern) kom således fram i ljuset. Men inget katastrofalt.

En ny fuktmätning gav ett bra resultat, fast lite olika, bl a den stora lagning var lite fuktigare, detta kan dock bero på att lite olika material använts.

Det är av STÖRSTA VIKT att skrovet är torrt innan behandling. Annars blir skrovkonditionen försämrad och arbetat och en hel del SEK är bortkastade.

Köllandskap av diverse gammal polyesterspackel.

Total avslipning klar på babords sida.

Allt skall förberedas

Jag kom att tänka på firman Nils Malmgren Båtepoxi, där köpte jag efter total marknadsundersökning för tre år sedan en specialprodukt till min nyrenoverade dricksvattentank. (Det finns ingen epoxiprodukt i Sverige godkänd för dricksvattentankar, antagligen för dyrt att få officiellt OK, men jag köpte en specialprodukt som var använd i akvarier sedan många år utan problem. Efter 4 rullningar förvandlades min elakt stinkande vattentank till … en dricksvattentank, efter vanliga slipningar, lagningar etc..)

Jag kontaktade firman, pratade med en vänlig, kunnig och informativ Lars Malmgren, kollade hemsidan (www.nilsmalmgren.se) och så en produkt ”Böldspärr FS023” som tilltalade mig, dels därför att basen var den samma som i min vattentank, men med en tixotroperat (= förtjockat, I ”epoxikretsar” tixad) härdare. Min teori var, att kan ”Böldspärr FS023” behålla vatten inne i ett akvarium, kan den väl också hålla vatten ute från Novi.

Firmans övriga produkter, lamineringsepoxi, diverse spackelpulver etc. passade också fint i mina planerade arbetsgångar.
Priserna var också rimliga, viktigt med tanke på mängderna jag skulle behöva.

Lite annorlunda var att Lars och hans bror Gunnar talar mera om de praktiska sakerna, än som smorda säljare, och några lite konstiga blandningsförhållanden knutna till produkten, men säger man ”VA” på rätt ställe, är det inget problem att få utmärkt och förståelig support. I dessa fickräknare tider är blandningsförhållanden intet problem heller.

En mycket bra och informativ handbok med bland annat noggrann arbetsanvisning, tog bort min sista tveksamhet till företaget.
Det ska här infogas, att med epoxi ska man vara mycket noggrann att blanda rätt annars kan det hända konstiga sakar med slutresultatet.

All epoxi som användes är lösningsmedelfri.


Primning med NM Laminering 275 A


Pålagt första lagret NM Böldspärr FS 023


Vattendroppsspärr i form av aluminiumtejp runt båten.

Förberedelse för epoxigrundbehandling.

Botten, ca 30 (trettio) m² skulle först förberedas för grundbehandlingen: några varv runt med vanlig epoxi utan tillsats, för att tränga in och fylla ut alla hål, som erfarenhetsmässigt missats vid spacklingen.

Med hjälp av miniborrmaskin med specialslipat avkortat 5mm borr (rundfräs funkar ej, spackelmassan ”rullar” fram och tillbaka” och fyller ej hålen. Rådet kom från Malmgren, som har mycket praktiskt erfarenhet med deras epoxi) och diverse minirondeller slipsten etc., bandslip, excenterslip, vinkelslip, planslip, handslippapper, borrmaskin med rondeller, hammare och mejsel och mycket tålamod, blev minihål öppnade, diverse ”torrheter” i laminat bortslipade, kölskador först grovrensade sedan behandlade, allt enligt ovan beskrivning med epoxi och diverse tillsatser.

Jag visste av erfarenhet att alla hål inte hade blivit behandlade, det är omöjligt att se allt, bredspackling är inte bra därför man lätt rullar även tunn spackel över hålen, det är extremt viktigt att alla hål är fyllda.

Epoxigrundbehandling.

En lätt slipning efter spackling och så en första rullning med lätt tixed (förtjockat) epoxi så viskositeten behölls och annars rulla, rulla många gångar i alla riktningar för att få pressat epoxin in i hålen.
Skadorna på järnkölen behandlades enligt ovan, med epoxi (utan tix) och väv.
Novi fick nu en fin blank yta och alla obehandlade hål framgick tydligt, speciellt när solen kom från ett visst håll, lågt och snett framifrån. (Dessutom framgick också underslipmästarens brist på yrkeskvalitetsslipning tydligt, tyvärr).


Andra lagret NM Böldspärr FS 023 tar plats.

Slipning och tvätt.

Epoxi bildar vid härdning vanligtvis ett karbonatskikt som skall tas bort för att nästa lager kan fästa. Detta lager tvättas med vatten och en slipsvamp eller vattenslippapper. Det sista för att matta ner ytan och ta bort mindre ojämnheter.
De lagade kölskador slipades med maskin.
Alla nu synliga hål och framkomna (!) skador behandlades igen enligt ovan.

Därefter slipning och rulla på en ny omgång epoxi, faktisk tre, rullat vått i vått.

Tvätta, slipa, spackla, slipa, tvätta och rulla igen.

Alltså tre totala omgångar av denna procedur.

Malmgren-epoxin fungerade bra, bättre än den jag tidigare använt. Det verkade också som om karbonatskiktet var betydligt mindre än tidigare, alltså bättre för miljön.

Utjämning av mina slipskador.

Epoxirullningen hade jämnat en del ut en del på slipskadorna, men jag tyckte att en bredspackling nu var på sin plats, med epoxi iblandat spackelpulver och tixed.

Slipa, spackla, slipa, spackla etc. intill man är ”acceptabelt otillfreds” med resultatet, helt tillfreds blir man säkert aldrig.

Applicering av Malmgren Böldspärr FS023.

Malmgren rekommenderar två strykningar till våra hemvatten och fyra om man skall till varmare och saltare vatten.
Då produkten använder tixad härdare blir den blandade epoxin rimlig tjock och kan därför appliceras i tjockare skikt per varv runt. Man använder lite färg för att kunna se var ”man varit” när nästa lager applicerades. Jag använde svart och vit färg i små mängder, epoxin förblev genomskinlig så det utan problem gick att se mina m² märken.
Rekommenderad mängd är 150 gr per m². I praktiken tog jag en tumstock (med cm på) och mätte ut kvadrater på ca 1 X 1 meter, markerade bara hörnen med en litet märke. Var detta omöjligt uppskattade jag ytan och markerade så gott det gick. T ex från kölens framkant till stäven och rodret.

Applicering 1 (av 4).

Då produkten var alldeles ny för mig, blandade jag först till 1 m², alltså 150 gr. Detta applicerades med en 50mm pensel. Ett snabbt besök hos färghandlaren och jag kom tillbaka med en 100 mm pensel, som visade sig vara lagom storlek.
Appliceringen: innanför den markerade m²-en ströks FS023 fram, tillbaka, sedan upp och ned. Till slut drogs med penseln en gång upp-ned (för att minimera rinningar) på ytan.
Det låter komplicerat, men är det inte, efter två m², kunde jag blanda till två m² i taget, mera gick inte då annars det sista blev för tjockt av härdningen.
FS023 jämnades fint ut, gjorde mina egenproducerade slipskador mindre efterhanden. Det var bra. Det skulle målas fort, vilket var bra för konditionen (min), och för att bli färdig.
Efter härdning en sköljning och nedmattning med en slipsvamp. Jag använde nu korn 120 vattenslippapper på en slipplatta för (pedantisk?) att minimera mina slipskador.

Om någon har sett mig röra mig runt Novi i diverse konstiga poser, var det för att få solen rätt så jag kunde uppdaga hål och ojämnheter.

Applicering 2 -4.

Applikation nr. två var som första app. bortsett från en extra slipning av halva skrovet, därför Vår Herre när han ser mig med målarverktyg, menar att jag skall ha vatten på mina våta målade/epoxibehandlade ytor.
Epoxi och vatten = katastrof.
Jag hade för övrigt satt ett avrinningssystem i form av alu-tejp på skrovsidan som effektivt förhindrade vattnet (dagg och regn i ”rimliga mängder”) att rinna ned på skrovets botten, på skrovsidan.
Vår herres regn var i ”orimliga mängder”.

Tid- och ”annan” press gjorde att vi var två om att måla resten.
Jag gjorde dock själv mina ”pedantslipningar”, så att jag skulle veta var eventuella reklamationer skulle riktas!

Slutresultatet blev bättre än jag hade hoppat, FS023 hade faktisk jämnat mina slipskador, så jag (nästan) var tillfreds med resultatet.

Så var Novi klar för bottenmålning, efter en lätt nedmattning.


Bottenfärg, äntligen.

Det måste väl understrykas att Novi är en 33 år gammal båt, som haft ett omväxlande liv med ägare som bara målat ovan på, ovan på, ovan på…….

Har man en båt med intakt gelcoat och torr och slät botten är det ju bara att måla och slipa lätt mellan varven, som här hos oss räcker fint med två skikt.

Enligt Malmgren Epoxi behandlas också nya båtar med FS023, när köparen önskat detta.


Författaren putsar Novi

Med vänliga båthälsningar

Svend