Sammanfogning av trä och kryssfanér

Idag är så gott som all Plywood limmad med vattenfast lim, så man kan välja ädelträplywood för synliga ytor och enklare plywood  för målade ytor. Tänk på att välja plywood  med så många skikt som möjligt för bästa kvalité.

Vanligtvis limmas plywood mot  spant med NM Laminering 275, något tixad med NM Filler 51. I hörn hålkälslimmas plywood med samma material, dock något mer tixotroperat. Lämplig radie är 15 – 40 mm.

Skarvar kan antingen remsas med ca 15 cm bred glasfiberväv eller så täcks hela ytan med glasfiberväv, i båda fallen används NM Laminering 275.

När en snabbare bindning t ex  mot spant, skott och liknande önskas, så kan man accelerera NM Laminering 275 med NM Accelerator 254, se datablad. Det är väldigt viktigt att båda sidorna av plywooden blir behandlade, så att  fukt inte kan tränga in i konstruktionen.