Spackling av köl

Om kölen är ojämn spacklas den med NM Spackel 206 Lätt som är mycket lättspacklat och lättslipat. Järnköl primeras omgående efter blästring eller slipning med NM Stålprimer 270, i ett eller flera lager för att erhålla ett gott rostskydd.

Blyköl slipas och omgående efter slipning läggs ett tunt lager epoxi på ytan. Slipa med hjälp av ett 40 korns våtsandpapper i den nypålagda epoxin (använd gummihandskar). Nu slipas blyoxiden effektivt bort och epoxin får färste till rent bly, vilket ger mycket bättre vidhäftning.

Vid större uppspackling kan man spika in rostfria spik som armering. Låt härda, slipa och spackla sedan upp ytan.