En formad jul

Julen står för dörren och på NM Lab arbetar vi hårt med att få fram julmaterial…..också.

I år har vi bestämt oss för att massproducera julstjärnor för att hänga i fönstret, på dörren, i taket och för detta krävs en form.

Först behöver vi ett original att utgå från:

Denna bild läggs på ett tjockare papper. Alla flikar som det står Lim på klipps bort. Sen viks den till lämplig bullighet och placeras på t.ex. en glasskiva. Lämpligt är att med t.ex. butyltejp fixera den så den inte glider omkring. Glasskivan bör dessutom vara förbehandlad med t.ex Marbocote 220, ett filmbildande släppmedel.

Nästa steg är att skydda pappret från att suga upp släppmedlet. Detta gjorde vi med Paint AP Lack 200. Detta lager bestämmer formens släthet. Är det viktigt att det är absolut slätt, så är det bara att slipa med finaste sandpapper och lätt hand.

Två lager av lacken lades. Därefter lades fyra lager av Marbocote 220 på med 15 minuters mellanrum. Slutligen fick den stå ca 30 minuter i en varmluftsugn som höll 30°C.

Sen är det dags för gelcoatering! För att kunna framställa stjärnor med hög Tg, valde vi vår formgelcoat NM Gelcoat 672.

Ett flödigt lager lades.

Nästa dag fortsatte vi att laminera formen med NM Laminering 625 och glasfiberväv.

NM Laminering 625 och 160 grams Twill glasfiberväv.

Totalt fyra lager 160 grams väv och avslutat med en 300 grams väv.

Formen klar

Efter härdning togs pappstjärnan bort. Voilá – en form! Enkelt va?

Första stjärnan

Samma släppmedel som för formen, dvs Marbocote 220, lades fyra gånger med 15 minuters mellanrum som grundning. Sen lade vi en vattendispergerad akrylatlack som första lager. Att lägga vattenburna system på sluttande ytor, som dessutom har ett släppmedel på sig, är inte lätt.

Så det iströade glittret avslöjar små hål. Vi klassade dessa som extra ljuskällor i vinterns mörker och fortsatte arbetet. Efter att lacken torkat laminerade vi med NM Laminering 275 och 160 grams Twillväv.

Efter ett dygn i rumstemperatur, fick den en omgång på 40°C i ett dygn.

Därefter var det bara att plocka ut den första stjärnhalvan och börja på en ny.

Unik julstjärna på plats. Kanske lite tidigt att skylta med julstjärna, men vi skryter med att vi gjort den själva.