Nåtlimning av däck eller andra ytor

På en plastbåt består vanligtvis däcket av en s.k. sandwichkonstruktion med en rugglig yta. Om  båtägaren drömmer om ett teakdäck är detta nu möjligt på ett ganska enkelt sätt.

Börja med att rita upp var på däcket som teaken skall vara. Slipa bort all rugglighet så det är jämnt.

Använd 3 – 4 mm tjocka ribbor av önskat träslag. Bredden bör inte vara större än 40 mm.

Lägg ut ribborna på däcket och forma dem så att önskat mönster bildas. Det är möjligt att tejpa ihop mönstret.

Lägg NM Laminering 275, lätt tixad med NM Tix 150 eller NM Filler 51, flödigt på däcket (ytor som ej skall ha behandling maskeras med tejp). Blandningen kan infärgas med ca 5% NM Svart Pasta för att få samma färg som den färdiga fogen. Lägg ribborna på plats och håll dem fastpressade med hjälp av att i fogarna borra ned s.k. montageskruv med bricka alternativt ställa på tyngder. Skrapa ur fogen och eventuellt överskott av epoxi. Låt nu detta härda i ett dygn.

Skruva ur skruvarna alternativt ta bort vikterna och fyll hålen med NM Laminering 275. Efterfyll tills inget mer tränger ned i hålet.

Färga in NM Laminering 275 med ca 5 % NM Svart pasta. Häll detta i fogarna. Lutar dessa mycket kan NM Tix 150 behöva tillsättas blandningen, tejpa fogarna före ifyllning. Kontrollera att alla fogar och skarvar är fyllda. Om luftblåsor uppkommer kan man använda varmluft, t.ex. hårtork eller varmluftspistol, för att få dessa att spricka.

Efter 2 dygn slipas allt överskott av epoxin bort, så att träts lyster kommer fram med tydliga fogar.

Ett däck enligt ovan blir så lätt att det ej påverkar båtens stabilitet. Däcket kan vara naturellt,  lackas eller oljas. Allt efter önskemål.

Ett däck av kryssfanér kan också behandlas enligt ovan, men då skall kryssfanéren först slipas av, grundas med NM Laminering 275 och slutligen beläggas med ett lager glasfiberväv, 160 – 300g/m².