Exempel på hur man blandar

Använd skyddsglasögon och förhindra hudkontakt genom lämpliga skyddskläder.

1. Börja med att ställa kärl 1 på vågen och tarera (d.v.s. nollställ vågen med kärl 1).

2. Häll upp lämplig mängd utav basen i kärl 1 och läs av vikten.

3. Kontrollera blandningsförhållandet. Står ofta på emballagets etikett under basdelens produktnamn eller i det tekniska databladet. Står det t.ex. 100 – 55 så betyder det att det till 100 gram bas behövs det 55 gram härdare. Upphälld vikt av basen multipliceras då med 0,55 i det här exemplet för att fastställa hur mycket härdare som skall tillsättas. Blandningsförhållandet för NM Båtepoxi är alltid angivet i viktsdelar.

4. Häll i uträknad vikt härdare i kärl 1. Blanda väl. Var mycket noggrann med materialet utmed blandningskärlets botten och kanter.

5. Ta fram kärl 2. Skrapa innehållet från kärl 1 till kärl 2 och blanda ytterligare i kärl 2 (detta gör man för att undvika att oblandat material från botten och sidorna på kärl 1 blir applicerat).

Tänk på potlifen, blanda inte större mängder än det som kan läggas på inom den tidsramen.

Vid låga temperaturer kan det vara nödvändigt att temperera komponenterna före blandningen, vilket kan göras med varmluft eller i vattenbad. Öppen låga får ej användas. Använd alltid runda kärl med plan botten, för noggrann blandning.